Informácie

Certifikát - Systém manažérstva kvality

Zaviedli sme systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001 : 2008 “Quality Management System” pre oblasť: "Nákup, predaj a servis strojov v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a komunálnych služieb. Nákup a predaj náhradných dielov.”

Certifikat Quality Management System

Politika kvality

Politika kvality 2017=

Informačná povinnosť vo vzťahu k verejnosti v zmysle
Zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. § 27 ods. 4 písm. d)

Informačná povinnosť

Správa o funkčnosti individuálneho nakladania – plnenia povinností výrobcu vyhradeného výrobku

Správa o funkčnosti individuálneho nakladania
ASV AGRONOVA s.r.o. Hlavná pobočka: Vinárska 7, 951 41 Lužianky, Tel: +421 37 79 30 221 , email: nitra@asv-agronova.sk
Člen združenia AGRION

Spoločnosti patriace do skupiny ASV