Kontakty

Adresa spoločnosti

ASV AGRONOVA s.r.o.

Púchovská 8

831 06 Bratislava


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 8937/B

Výpis z obchodného registra

Obchodné pobočky
a technický servis:

HLAVNÁ POBOČKA

Vinárska 7

951 41 Lužianky

 
Budova spoločnosti ASV Agronova

 

Sekretariát riaditeľa:

Tel: +421 37 79 30 221

Fax: +421 37 79 30 228

www.asv-agronova.sk

nitra@asv-agronova.sk

Oddelenie strojov:

Tel.: +421 37 79 30 221

Fax: +421 37 79 30 228

Mobil: +421 903 266 031

Mobil: +421 903 266 035

Mobil: +421 911 978 930

Mobil: +421 903 232 626

nitra@asv-agronova.sk

Oddelenie náhradných dielov:

Tel: +421 37 79 30 226

Fax: + 421 37 77 831 43

Mobil: +421 903 266 038

Mobil: +421 903 262 609

srank@asv-agronova.sk

Technický servis:

Mobil: +421 903 266 031

Mobil: +421 903 266 044

Mobil: +421 902 636 515

servis@asv-agronova.sk

 

ASV AGRONOVA s.r.o. Hlavná pobočka: Vinárska 7, 951 41 Lužianky, Tel: +421 37 79 30 221 , email: nitra@asv-agronova.sk
Člen združenia AGRION

Spoločnosti patriace do skupiny ASV